Die Quelle 3, Facit

Författare
Jack Sporrong
(Börje Stern, Horst Sturmhoefel)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corona 1983 Sverige, Malmö 52 sidor. 91-564-0154-X
Corona 1982 Sverige, Malmö 51 sidor. 91-564-0148-5
Corona 1981 Sverige, Malmö 54 sidor. 91-564-0142-6