Die Religion Zarathushtras Bd 1 - Geschichte, Gegenwart, Rituale

Författare
Michael Stausberg
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kohlhammer 2002 Tyskland, Stuttgart 480 sidor. : ill. 3-17-017118-6