Die Sonchus-Arten des tropischen und südlichen Afrika

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergianska trädg. 1924 Sverige, Stockholm s.89-121, 3 pl.