Die tropisch-afrikanischen Viola-Arten der Abyssinica-Gruppe

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergianska trädg. 1923 Sverige, Stockholm s.1-10 1 pl.