Diedenska huset genom tiderna

Författare
Einar Bager
(Utgiven av Malmö sparbank Bikupan med anledning av att Diedenska huset efter restaurering åter tagits i bruk den 1. april 1971)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1971 Sverige, Malmö 24 sidor. : ill.