Differentialekvationer

Författare
Kjell Björup
(Kjell Björup, Viggo Edén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt. 1976 Sverige, Lund 39 sidor. 22 cm 91-44-07701-7
Studentlitt. 1971 Sverige, Lund 39 sidor. : ill. + errata-blad