Dig vill jag äga

Författare
Hedwig Courths-Mahler
(Hedwig Courths-Mahler övers.: K. Strandberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1978 Sverige, Stockholm 200 sidor. 18 cm 91-32-41840-X
Kometförl. 1961 Sverige, Stockholm 256 sidor.