Digital Activism in the Social Media Era - Critical Reflections on Emerging Trends in Sub-Saharan Africa

Författare
(Edited by Bruce Mutsvairo.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer International Publishing, Imprint: Palgrave Macmillan 2016 Tyskland, Cham XV, 341 sidor. 18 illus. online resource. 978-3-319-40949-8