Digital dopplerfantom = Digital Doppler Phantom

Författare
Erik Rydbeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH Teknik och hälsa 2009 Sverige, Flemingsberg i-v, 29 sidor., bil. : ill.