Digital kompetens och källkritik i praktiken - metodhandbok med undervisningsexempel

Författare
Lotta Bergseth
(Lotta Bergseth, Charlotta Granath, Jenny Sköld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma utbildning 2020 Sverige, Stockholm 330 sidor illustrationer 21 cm 978-91-523-5780-4