Digital libraries in the Nordic countries 2002-2003

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NORDINFO 2003 Finland, Helsingfors 48 sidor.