Digitalteknik från a till ö, Arbetsbok

Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Per Carlson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Svenskt tr. 1994 Sverige, Stockholm, Stockholm 186 sidor. ill., tab. 30 cm
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm 186 sidor. : ill., tab. 30 cm 91-21-13683-1
LiberLäromedel 1991 Sverige, Stockholm [4], 138 sidor. : ill. 30 cm 91-21-58682-9
LiberLäromedel 1985 Sverige, Stockholm [4], 136 sidor. : ill. 30 cm 91-40-20591-6
LiberLäromedel 1983 Sverige, Stockholm 100 sidor. : ill. 30 cm 91-40-20482-0
LiberLäromedel 1982 Sverige, Stockholm 53 sidor. 30 cm 91-40-11075-3
LiberLäromedel, LiberTryck 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 121 sidor. ill. 30 cm
LiberLäromedel 1973 Sverige, Stockholm 47 sidor. + [Facit] (8 sidor.) 91-47-86178-9
LiberLäromedel 1971 Sverige, Stockholm 47 sidor. + Facit... (8 sidor.)