Dignus memoria - Förtjänt av värdigt minne : en släktutredning

Författare
Christer Svensson
(Christer Svensson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Megatech, Bedab tr. cop. 2000 Sverige, Kungälv, Mölndal 214 sidor. ill. 30 cm
Megatech, Bedab tr. cop. 1998 Sverige, Kungälv, Mölndal [4], 146 sidor. ill., kartor 30 cm