Dikten och demonerna

Författare
Gunnar Gunnarson
(Gunnar Gunnarson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cavefors, Seelig, Esselte 1969 Sverige, Staffanstorp, Solna, Stockholm 270 sidor. ill.