Dikter - 1912-1942

Författare
Elmer Diktonius
(Red. av Olof Enckell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1956 Sverige, Stockholm 354 sidor.
Schildt 1956 Finland, Helsingfors 353 sidor.