Dikter i urval

Författare
Pär Lagerkvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1928 Sverige, Stockholm 137 sidor.