Dikter, noveller, prosafragment

Författare
Stig Dagerman
(Stig Dagerman med kommentarer av Hans Sandberg.)
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PAN/Norstedt 1991 Sverige, Stockholm, Danmark 324 sidor. 18 cm
Norstedt, Beyrond 1983 Sverige, Stockholm, Malmö 324 sidor.