Hopisång - dikter

Författare
Axel Fredenholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Ronzo 1955 Sverige, Stockholm, Stockholm [6], 50, [19 sidor., 2 pl.-bl.]
Geber 1946 Sverige, Stockholm 89 sidor. ill.
Österns veckoblads förl. 1918 USA, New Britain, Conn 87 sidor. 24 cm