Variationer

Författare
Björn Lundegård
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Metamorfos, Hedengrens bokh.distributör 1954 Sverige, Stockholm 91 sidor.
Bonnier 1896 Sverige, Stockholm 144 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan