Dikter - 1912-1942

Författare
Elmer Diktonius
(Red. av Olof Enckell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1956 Sverige, Stockholm 354 sidor.
Wahlström & Widstrand, Schildt 1948 Sverige, Stockholm, Helsingfors 84 sidor.
Schildt 1948 Finland, Helsingfors 82 sidor.
Wahlström & Widstrand 1942 Sverige, Stockholm 128 sidor.