Dikter

Författare
Jeanna Oterdahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1952 Sverige, Uppsala 141 sidor.
Almqvist & Wiksell 1950 Sverige, Uppsala [7] sidor.
Medén 1942 Sverige, Stockholm 136 sidor.
Medéns bokh. 1929 Sverige, Göteborg 128s
Medéns bokh. 1924 Sverige, Göteborg 112s
Medéns bokh. 1919 Sverige, Göteborg 112 sidor.
Medéns bokh. 1918 Sverige, Göteborg 86 sidor.
1915 Sverige, Göteborg 86 sidor.