Diktonius - en bok på 60-årsdagen den 20 januari 1956

Författare
(Red. av Stig Carlson, Jörn Donner, Artur Lundkvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Tiden 1956 Finland, Helsingfors, Stockholm, Stockholm 144 sidor. ill.