Dimensionering genom provning - handbok

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Boverket, Åkesson 1994 Sverige, Karlskrona, Emmaboda 37 sidor. tab. 25 cm