Dioxin- och PCB-halter i fisk och andra livsmedel 2000-2011

Författare
Tatiana Cantillana
(Tatiana Cantillana och Marie Aune)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2012 Sverige, Uppsala 62, 32 sidor. : ill.