Dirdirerna

Originaltitel
The Dirdir Svenska
Författare
Jack Vance
(Jack Vance övers.: K G Johansson & Gunilla Dahlblom.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Laissez faire, Scandbook 1985 Sverige, Stockholm, Falun 151 sidor. 18 cm