Direktör Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning - innehavare 1991-2008 : Sten Ebbesen 1991 ...

Författare
Kjell Å Modéer
(Förord: Kjell Å. Modéer bilder: Albert Wiking.)
Genre
Biografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Einar Hansens forskningsfond 2008 Sverige, Lund, Köpenhamn : Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens fond 65 sidor. ill. 30 cm