Direktionens öfver kongl. Arméns pensions-kassa berättelse till de år 1857 sammankallade arméns herrar fullmäktige, angående förvaltningen af berörde kassa samt Arméns enke- och pupill-kassa

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1857 Sverige, Stockholm 23, 20 sidor., [4] tab.-bl. (vikta)