Disko - en enkel musikdatabas

Författare
Anita Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige, Borås 22 sidor.