Diskreta hejdlösheter

Författare
M. A. Numminen
(M.A. Numminen övers.: Mats Huldén vinjetter: Timo Aarniala)
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1978 Sverige, Stockholm 100 sidor. : ill. 19 cm 91-550-2204-9