Diskursive Dummheit - Abduktion und Komik als Grenzphänomene des Verstehens

Författare
Uwe Wirth
Genre
theses
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winter 1999 Tyskland, Heidelberg xii, 364 sidor. 3-8253-0965-7