Displaying families. - a new concept for the sociology of family life

Författare
(Edited by Julie Seymour and Esther Dermott.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2011 Storbritannien, Basingstoke 248 sidor. 978-0-230-31430-6, 978-1-283-29026-5