Disquisitio de attractionibus electivs

Författare
Torbern Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1775. Sverige, Uppsala
1775. , Uppsala