Dissertatio academica de Dalia - Akademisk avhandling om Dalsland

Författare
Laurentius N. Hesselgren
(Laurentius N. Hesselgren övers. från latinet av Daniel Bergsten och Sven Blomgren med kommentarer och litteraturförteckning av Anders Edestam.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Barnevik 1968 Sverige, Åmål, Uddevalla [16], 166 sidor.