Dissertatio academica de nexu inter vitam familiarem et opiniones gentium, cujus partem primam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico defert examini Marcus Wallenberg Ostrogothus die XVII Junii MDCCXCV. L. et H. S p. 1

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1795 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. Typogr 18 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan