Dissertatio academica de usu archaiologias Romanæ in sacris; quam, consensu celeb. facult. philos. in reg. acad. Upsaliensi, præside ... Matthia Asp ... publicæ censuræ modeste submittit Nicolaus Feltström, Angermannus, in audit. Gust. maj. ad d. 16. Dec. anni MDCCXXXV. Horis ante meridiem solitis

Författare
Matthias Asp
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1735 Sverige, Upsaliæ, literis Höjerianis [8], 51 [1] sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan