Dissertatio academica, praecipua astronomorum tentamina circa parallaxin Solis breviter complexa, qvam ... praeside ... mag. Martino Strömer, ... pro solitis in philosophia honoribus, publico bonorum examini modeste subjicit alumnus regius, Albertus Holmquist, Gestricius. In audit. Carol. min. ad diem XXIX. Maji a. MDCCXLVI. horis, ante meridiem, consvetis

Författare
Mårten Strömer
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1746 Sverige, Holmiæ, litteris Laurent. Lud. Grefing [2], 32 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan