Dissertatio chemica de analysi ferri, quam, venia ampliss. facult. philos., præside Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Johannes Gadolin, Aboa-Fenno. In auditorio Gustaviano majori d. 9 Jun. anno 1781

Författare
Torbern Bergman
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1781 Sverige, Upsaliæ, apud Joh. Edman, director. et reg. acad. typogr [2], 74 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan