Dissertatio de lingva Aramaea cvivs partem priorem ... praeside Erico Hesselgren, ... d. IX. Octob. A. MDCCLXXI, exhibet ... Matthias Laur. Kihlmarck, Vplandus

Författare
Eric Hesselgren
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1771 Sverige, Upsaliæ, Apvd Ioh. Edman, Reg. Acad. Typogr [2], 26 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan