Dissertatio metallurgica de minerarum docimasia humida, quam, venia amplissimæ fac. philos., praeside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Petrus Castorin, Vestmannus. In Auditorio Gustaviano majori, die 7 Jun. anno 1780

Författare
Torbern Bergman
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1780 Sverige, Upsaliæ, apud Joh. Edman, direct. et reg. acd. typogr [2], 40 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan