Distans- och konventionellt studerande samt studiehinder hos preliminärt intresserade av distansundervisning

Författare
Ingar Hellkvist
(Ingar Hellkvist, Roland Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Uppsala [2], 37 sidor.