Divanhana - Gromovo đule

Författare
Skender Kulenović
(Skender Kulenović.)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svjetlost 1983 Bosnien-Hercegovina, Sarajevo 188 sidor.