Division, Skriftliga räknemetoder

Författare
Mirvi Unge Thorsén
(Mirvi Unge Thorsén.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askunge, Elanders Sverige 2014 Sverige, Nacka, Sverige 48 sidor. 30 cm 978-91-87701-05-4