Division

Originaltitel
Divisjon
Författare
Hanne Solem
(Hanne Solem, Görel Hydén.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askunge Thorsén, Elanders Sverige 2013 Sverige, Nacka, Sverige 16 sidor. ill. 26 cm 978-91-86611-77-4