Division - färdighetsträning

Författare
Kerstin Ahrling
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförl. Gävle 1984 Sverige, Gävle [2], 62 sidor. 24 cm 91-42-02908-2
Skolförl. Gävle 1978 Sverige, Gävle [2], 62 sidor. 24 cm 91-42-02472-2