Djur i krigets öga - om djur och soldater i första världskriget

Författare
Hedvig Rudling
(Hedvig Rudling med förord av Peter Englund faktagranskare: Göran Andolf översättning: Margareta Eklöf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis 2014 Sverige, Stockholm, Lettland 159 sidor. ill. 24 cm 978-91-7353-663-9