Djur och natur i fornnordisk mytologi

Vinden och åskan, vintern och sommaren, dagen och natten är exempel på naturfenomen som forntidens människor funderade över. I stället för att använda vetenskap förklarade de världen utifrån sin tro på gudamakter, övernaturliga varelser och jorden som levande väsen.

I Djur och natur i fornnordisk mytologi får vi till exempel veta att natten och dagen styrdes av två gudaväsen, att Loke låg bakom jordskalven och att den mäktiga Nordanvinden styrdes av en jätte i en örns skepnad. Vi får också veta att jorden skapades av en urjätte som senare kom att bli våra berg, skogar och sjöar. För första gången i modern tid beskrivs också det årliga kretsloppet som inkluderar solstånd och dagjämningar, men även hur dygnet delades in.

Fakta till boken har författaren hämtat ur den äldre och yngre Eddan, medeltida landskapslagar och fornisländska sagor samt den gamla allmogekulturens hedniska sedvänjor.

Lars Magnar Enoksen är runolog, glimabrottare och författare. Han har tidigare utkommit med flera böcker på Historiska Media, senast i raden är Gudar och gudinnor i Norden (2005).

Författare
Lars Magnar Enoksen
(Lars Magnar Enoksen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media, Historiska Media 2017 Sverige, Lund 192 sidor 23 cm 978-91-7593-043-5
Historiska media 2014 Sverige 978-91-7545-128-2
Historiska media, Scandbook 2006 Sverige, Lund, Falun 192 sidor. ill. 24 cm 978-91-85377-56-5