Djurö kyrka - med Sandhamns och Runmarö kapell

Författare
Bengt Ingmar Kilström
(Bengt Ingmar Kilström och Lars Edström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ärkestiftets stiftsråd, Stiftsbyrån distributör 1989 Sverige, Uppsala 31 sidor. (32 sidor.) : ill. 21 cm
Ärkestiftets stiftsråd, Stiftsbyrån (distr.) 1977 Sverige, Uppsala 24 sidor. : ill. 21 cm