Djuren i Noaks ark - barnvisa till gammal känd melodi

Författare
Gunnar Örnulf
(Ebba Trahna pseud. med bilder av Alfred Weczerzieck)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1925 Sverige, Stockholm [21] sidor. : ill. (huvudsakligen i färg)