Djurgårdens ros - ett blad ur enkedrottning Josephinas lif

Författare
Jon Olof Åberg
(Tecknadt af J. O. Åberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lamm, Bergström & Lindström 1874 Sverige, Stockholm, Stockholm 55 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan