Djursholm 2000

Författare
(Redaktörer: Britt och Per-Bruno Wisth.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samf. Djursholms forntid och framtid, Stockholms läns grafiska 2001 Sverige, Danderyd, Danderyd 299 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm